ELY:n yritysten kehittämispalvelut

Mietitkö kasvua kotimaassa, kansainvälistymistä, tai uuden innovaation kaupallistamista? Suunnitteletko uutta markkinointistrategiaa tai uusien teknologioiden hyödyntämistä? Vai tarvitsetko tukea rahoitussuunnitelman laatimiseen? Saat apua kaikkiin näihin ja moniin muihin kehitystarpeisiin ELY-keskuksen tarjoamasta konsultointipalvelusta, jonka hyväksyttyjä kehittämiskonsultteja olemme.

Me molemmat, Petri ja Riitta, olemme ELY-keskuksen sertifioimia liiketoiminnan kehittämiskonsultteja. Tiimiämme on tukemassa laaja verkostomme osaajia.

Tuettavat liiketoiminnan osa-alueet

Kun tavoitteena on suunnitelmallinen liiketoiminnan kehittäminen, sopii tämä paketti sinulle. Tavoitteenamme on, että konsultoinnin jälkeen yrityksestäsi löytyy uutta voimaa muutoksen läpivientiin ja liiketoiminnassa noustaan seuraavalle tasolle.

1. Kasvu, kansainvälistyminen ja uudistaminen

Aluksi kartoitamme yrityksesi nykytilan ja kiteytämme kasvustrategiasi. Tunnistamme kehityskohteet ja luomme suunnitelman nykyhetkeen ja/tai tuleville vuosille.

Esimerkkejä kehitettävistä alueista:

 • Markkinaselvitykset
 • Tuote- tai asiakasportfolion kehittäminen
 • Kasvustrategia
 • Tuki strategian toimeenpanoon
 • Kansainvälistymisstrategia, markkinoillemeno-strategia

2. Innovaatioiden kaupallistaminen 

Kartoitamme, kehitämme ja vahvistamme innovatiivisen tuotteesi tai palvelusi konseptisuunnitelmaa. Samalla voimme arvioida yrityksesi valmiuksia liiketoiminnan uudistukseen tai uusien tuotteiden tai palveluiden tarjoamiseen nyky-/uusillemarkkinoille.

Osa-alueita:

 • Kehittämissuunnitelma hankkeeseen
 • Idean konseptointi
 • Idean tuotteistaminen
 • Idean Testaus ja pilotointi
 • Tuotesuojauksen valmistelu
 • Uuden yritysidean kirkastaminen

3. Markkinointi ja asiakkuudet

Konsultoinnin aikana laadimme yrityksellesi markkinointi- tai myyntistrategian. Voimme myös tarkemmin tutkia haluamiasi markkinoinnin eri osa-alueita (esim. sisältömarkkinointi). Saat apua yrityksellesi istuvien ja kustannustehokkaiden markkinointikanavien ja -keinojen tunnistamiseen. Suosittu osa-alue on erilaisten digitaalisten ratkaisujen hyödyntäminen markkinoinnin ja myynnin tukena.

Tukea voi hakea seuraaville esimerkiksi seuraaville osa-alueille:

 • Markkinointistrategia kaikkine osa-alueineen
 • Asiakasprofiilit ja -segmentit, arvolupaukset ja positiointi
 • Markkinoinnin ja viestinnän suunnittelu
 • Sisältömarkkinointi
 • Asiakkuuksien hallinta ja työkalut 

Lupauksemme

Lupaamme konkreettista apua yhdessä määriteltyyn kehittämistarpeeseen. Tavoitteena on, että pystyt heti hyödyntämään oppeja ja toteuttamaan jatkotoimenpiteitä joko omin voimin tai ostopalvelujen avulla. 

Palvelun kesto ja hinta

Konsultoinnin kesto on tavanomaisesti 2-5 päivää kerralla. Yritykselle voidaan myöntää enintään 15 konsultointipäivää kolmen vuoden aikana. Huom. ELY:n kehittämispalvelut ovat saatavilla enää vuoden 2023 loppuun, sen jälkeen tämä tukimuoto lakkautetaan.

Palvelun hinta koostuu asiakkaan omavastuusta (25%) sekä ELYn avustuksesta, joka on konsultointi-palveluun 975€ (75%). Yrityksen omavastuuosuudeksi jää vain 325€ per konsultointipäivä (alv 0%).

Monet asiakasyrityksemme hyödyntävät ensin tämän ELY-keskuksen oivan kehittämistuen ja sen jälkeen voimme jatkaa yhdessä sovittavalla tavalla.

Petrillä on lisäksi lupa tehdä 1-2 päivän Analyysi-palvelu, joka maksaa asiakkaalle 260€/pv+alv. Lue lisää täältä: Analyysi-palvelu

Millainen yritys voi saada tukea?

Pk-yritys, jolla on:

 • enintään 250 työntekijää
 • maksimissaan 50 miljoonan € vuosiliikevaihto
 • vähintään yksi tilikausi takana

Ota yhteyttä ja jutellaan lisää

Kehittämispalvelujen tukihakemus tehdään Aluehallinnon asiointipalvelussa. Kehittämispalvelujen verkkosivuilta löytyy myös tarkempaa lisätietoa eri osa-alueista. Tarjoamme apua hakemuksen tekemiseen alusta loppuun – ota yhteys ja aloitetaan.

PS. ELY:n kehittämispalvelut -ohjelma ja tämä tuki on voimassa vain vuoden 2023 loppuun saakka.

ELY Kehittämispalvelut -logo